Att jobba med varumärket är smart och omtänksamt

Att bry sig om varumärket för den organisation eller det företag man jobbar på är att bry sig om sina medmänniskor. Att bry sig om hur man uppfattas är varken ängsligt eller fåfängt, att skaffa information om sitt varumärke är att få ett kvitto på att det man gör är rätt också ur betraktarens ögon, en viktig del i att arbeta med varumärket.

Denna syn delas dock inte av alla. Lars Berge skriver i SvD att han ser varumärkesarbete mer som propaganda. Och Catharina Törn, forskare i stadsomvandling menar i ETC att hon inte vill vara en del av staden som ett varumärke (tipstack till twitter.com/thomashelgeson).

Jag ser det som en service till omvärlden att människor med koppling till en plats eller en organisation är tydliga med vad varumärket står för. Den organisation som säger sig inte vilja vara ett varumärke vittnar om en okunskap om innehållet i detta begrepp. Vi kan gärna översätta begreppet varumärke till rykte eller framtoning, beroende på situation och syfte.

Ett varumärke är det samlade intryck människor har av en organisation, en tjänst, en stad och ett land. Varje varumärke har ett värde som förtjänas att tas om hand, förvaltas och förädlas. Att jobba med sitt varumärke är en ledningsfråga och detta börjar bli en självklarhet för de allra flesta. Också städer. /andrea

 

7 635 kommentarer