Befria mötena från mobilen

”Hur gör du för att få publiken att se dig och inte bara fäppla med sina mobiler?” frågan jag fick från en föreläsare är starkt kopplad till ledarsidan i morgontidningens som skriver: ”Befria klassrummen från mobilerna, eleverna blir lätt distraherade”.

Ja, hur gör vi för att skapa närvaro på jobbet, i skolan, med varandra? Att vara närvarande, att känna närvaro är en förmåga som behöver förvärvas och tränas. Nej, det är inte möjligt att lyssna på föreläsaren och samtidigt läsa mail, att både vara aktiv i samtalet i rummet och chatta på distans.

Frågan handlar om mer än våra mobiler. Den handlar om fundamentet för mänsklig samvaro och kommunikation. Frågan handlar om din framtid. I tacksamhet bor livsglädje. För att kunna känna tacksamhet behöver vi kunna uppleva och för att kunna uppleva måste vi vara närvarande nog för att se. Tror du att andra märker när du är tacksam och levnadsglad? Ja, det gör vi.

Livsglädje sprider tillit, gör dig hoppfull, gör dina beslut övervägda och skapar framgång. I stressen blir besluten undermåliga, gör dig avskärmad, dina kollegor ängsliga och er gemensamma framtid bräcklig.

Här är några tips till dig som vill värna din tid och respektera andras och samtidigt uppnå allt övrigt positivt med förmågan att närvara. Deltar du i ett möte så bestäm dig för att göra just det. Tänk dig att du kliver innanför dörrarna till nästa möte, nästa lektion och känner dig lite stressad, jagad? Sätt dig ner, ställ in mobilen på flightmode och dra tre djupa andetag. Se dig runt i rummet, hälsa på grannen, var nyfiken på rummets händelser. Tada! Mötet kan börja och nu är du redo att axla en av rollerna.

När du själv är ledare för ett möte, en lektion, en workshop: Ta fem minuter i början där alla får presentera sig med sitt namn. Detta ökar tryggheten i gruppen och skapar en god stämning redan från början. Gör sedan gemensamma spelregler på tavlan, och se där! Ingen kommer vilja ha mobilerna på. Så blir du en mötesskapare för dig själv och andra.

312 kommentarer

Skriv en kommentar