Flow ökar kompetensen

Jag hade anledning att fördjupa mig i forskning kring lycka och Flow nyligen. Nytt för mig var att i flow, detta härliga tillstånd, utvecklar vi samtidigt både våra kunskaper och kompetenser, samtidigt som vi vistas utanför komfortzonen. Utan dessa kunskapsutmaningar riskerar vi att tappa motivation. Jag drar slutsatsen att vi alltså behöver större utmaningar när vi upptäcker att vi gör det vi redan kan. Vilka slutsatser drar du?/Andrea

(Begreppet Flow som begrepp myntades av lyckoforskaren Mihaly Csikszentmihalyi.)

8 972 kommentarer