Journalister vårdar sin framtoning

ÖP jounalistbranding

Som krönikör i Östersunds-Posten skrev jag för flera år sedan en krönika om person-PR och personligt varumärke. Den handlade om att alla är sitt eget varumärke och att vad vi säger, gör och hur vi ser ut präglar omgivningens syn på oss (ungefär). Några läsare hörde av sig och tyckte att krönikan var intressant. Begrepp som framtoning, personligt varumärke och person-PR var då mest PR-branschspecifikt kända uttryck.

Krönikan uppmärksammades av en journalist som i tryckt text i en av ortens tidningar menade att detta med att synas och ens begreppet person-PR bara var nys. Vi har ju alla fullt upp med att bara vara människor, menade journalisten.

Och kanske var det så en gång. Men spelplanen för det offentliga samtalet är nu helt förändrad, från nära nog monopol från några få röster från ett antal mediehus till färre mediehus men allt fler enskilda röster genom egna sociala mediekanaler. Idag är alla sin egen redaktion, bloggar, fotar, surfar och publicerar i en aldrig sinande ström. I denna ström behöver också den enskilde journalisten jobba med person-PR, personligt varumärke och sin framtoning. Som en illustration ser du här i bloggpostens huvud en bilddump från Östersunds-Postens webbupplaga kl 9.30 torsdagen den 11 september 2014. Här får vi se journalister i hjältepose, de som har uppdraget att intervjua och sända. Ett exempel så gott som något på dagens självklarhet: att vårda sin framtoning.

/andrea

 

 

6 441 kommentarer