Föreläsningar, några exempel

Här ser du några föreläsningar som alltid är aktuella och som jag gärna ger. Samtidigt är också varje föreläsning unik. Hör av dig med dina tankar och berätta mer om dina önskemål, i samtal med dig som uppdragsgivare anpassas föreläsningen så att innehållet blir helt aktuellt för er. Självklart får du också referenser. /Andrea

Lägg fisken på disken – en bättre företagskultur

Föreläsningen ger en överblick på området företagskultur. Här får du praktiska exempel och tips på hur du kan skapa en företagskultur som gynnar er och vad du bör se upp med när du förändrar den kultur du själv är medskapare till.

Fisken på disken – om värdegrund i praktiken

Bjuder vi på våra värderingar kan vi också respektera varandras åsikter. Men varför är det så svårt, kan vi inte bara ställa oss upp och säga som det är? Det är sunt att olika åsikter lever sida vid sida, människor ska inte bli likadana. Om värderingar, engagemang, en meningsfullare morgondag och varför fisken ska upp på disken.

Small Talks – våga mötas

I konkurrens med poddar och Netflix vågar vi här vässa våra analoga möten för ett bättre samskapande med människor i vår omgivning. Ju längre tid bakom datorskärmen desto svagare blir livsviktiga relationer. När vi vågar bjuda på oss själva och lyssna på andra öppnar vi okända dörrar. Alla kan träna sin förmåga att vistas i varandras närvaro. Välkommen till ett möte med andra, men kanske främst med dig själv när vi i praktiken synar våra skills i det personliga mötet.

Kulturagent, företagskultur, 5 halva dagar med start 24 januari 2018

Här får du nycklar till att utveckla er företagskultur, lära mer om kommunikation som drivmedel och se möjligheter. Strategin att vara värderingsstyrd delas av många arbetsplatser. Ökat engagemang, nöjdare kund- er, bättre resultat och ökat samarbete, här får du lära mer om hur man kan göra i praktiken!

Mål: Att skaffa verktyg och medvetenhet för att aktivt kunna strukturera, designa och leda ett arbete med företagskultur och värderingar på arbetsplatsen.

Framtoning, kommunikation för ledare

Föreläsningen baseras på min första bok Framtoning, så blir du bättre på att kommunicera och innehåller tid för självreflektion och verktyg i sättet att leda oss själva i arbetsvardagen och bättre nå ut med våra budskap.