Supertalangerna och personligt varumärke

Veckans Affärer gillar listor. Här rankar man 100 så kallade supertalanger. Jag gillar ordet, men är tveksam till kriterierna för att bli Veckans Affärers supertalang. En av kriterierna handlar om hur väl man byggt sitt personliga varumärke i offentligheten, som VA skriver. Jag saknar kriteriet: På vilket sätt gör supertalangen nytta för det omgivande samhället? Det är långt viktigare än att man är skicklig på att bygga ett personligt varumärke. Och starkast är när dessa två kriterier får samverka. Det är inte egocentrerade vinnarskallar världen behöver mer av, det är fler som tänker Tillsammans.

Övriga kriterier i VAs ranking är:

  • Kunskap: Expertkunskaper inom sitt område.
  • Prestation: Hur väl har talangen presterat hittills?
  • Drivkraft: Vilka hinder har övervunnits?
  • Trendkänslig: Hur väl använder och anpassar talangen sig till viktiga trender inom sitt område?

367 kommentarer

Skriv en kommentar