Svensk kultur och tydliga värderingar

bild A

Spelar det någon roll om vi tar i hand när vi hälsar eller inte? För att besvara detta får vi först ställa oss frågan om det finns något som kan kallas för en svensk kultur, med innebörden hur vi är och vill vara mot varandra, värderingar, erfarenheter och referensramar som binder oss samman.

Själva ordet kultur betyder odling, bildning. Kultur kan beskriva en grupps tankar och handlingar, definierat av 1800-talets etnologer och socialantropologer. —

Sverige har en svensk kultur och den kulturen består av gemensamma befintliga normer och värderingar. Att känna till och leva efter dessa skapar tillit människor emellan, bygger ett socialt kapital och ett tryggt samhälle där alla får plats.

Så nästa gång vi pratar vardag och integration låt oss göra våra värderingar kända. Låt oss berätta vad vi är stolta över, vilka värderingar vi menar bär samhället. —

Läs hela artikeln i GT/Expressen här.

8 118 kommentarer