Uppdrag som moderator: Penningtvättsdagarna

February 5, 2024

Penningtvättsdagarna är Sveriges största arena och konferens mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Konferensprogrammet belyser erfarenheter, visar på konkreta praktikfall, trender, internationella perspektiv, ger dig viktig kunskap, inspiration och verktyg.

Tillsammans med organisationer, leverantörer och viktiga aktörer i branschen skapar vi en arena som förbättrar möjligheterna till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Välkommen till branschens viktigaste arena!

Penningtvättsdagarna är den årliga arenan som bidrar till nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att förebygga, motverka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer här: https://penningtvattsdagarna.se/