Filmklipp med Marknadscheferna om företagskultur

Strategin att vara värderingsstyrd delas av många, men bara värdeord är inte kultur. Här får du inspiration till ert eget kulturarbete. 7 minuter med Marknadscheferna. Juni 2017/Andrea Jovell

Klippet ser du här.

12 636 kommentarer