Marknad- & kommunikationschef för Göteborg & Co


Sedan den 1 oktober 2018 är jag anställd marknad- & kommunikationschef på Göteborg & Co, en del av Göteborgs stad. Affärsområde marknad & kommunikation består av runt 35 personer som till exempel jobbar som projektledare, marknadsförare, kommunikatörer och informatörer. Mina arbetsuppgifterna handlar om att leda och tillsammans med medarbetare och partners utveckla arbetet med att stärka bilden av destinationen Göteborg för våra besökare. Tjänsten ingår också i ledningsgruppen för Göteborg & Co. Du hittar oss på Svenska Mässans gata 8, hos Göteborg & Co. Mer om vårt uppdrag här.

/Andrea