Om personligt varumärke

Jag gillar den här lite torra 10-minuters intervjun om ledarskap, personligt varumärke och hur man kan använda mer av hela sin person i sin yrkesgärning (HarvardBusiness). Sammanfattningen är att

  • Skillnaden mellan företagets varumärke och ditt eget kan inte vara för stort.
  • Du vill att människor ska veta vad du står för och vad som är viktigt för dig.
  • Genom dina handlingar bygger du ditt personliga varumärke.

Detta synsätt kan gälla för företagsledare, mellanchefer och medarbetare i varje organisation, så enkelt och så eftersatt.

9 234 kommentarer