Sverige på topp 10, kan dock bli bättre på turism och kultur


Sverige uppfattas bidra till internationell fred och säkerhet, vill minska fattigdomen i världen och bryr sig om att skydda miljö och klimat! När Svenska Institutet följer bilden av Sverige i utlandet ser det positivt ut. Sverige hamnar på topp 10-listan av länder i världen och toppar uppfattningen om att vilja skydda miljö och klimat tillsammans med Schweiz. Dock finns det mer att göra när det gäller omvärldens bild av turism och kulturarv med historiska byggnader. På si.se kan du läsa mer om analysen av Sverigebilden och hur Svenska Institutet jobbar för att kunna rapportera om omvärldens bild av Sverige som land och varumärke. Här fann jag själva rapporten.