Personligt varumärke

Journalister vårdar sin framtoning

By | Okategoriserade | 6 441 kommentarer

ÖP jounalistbranding

Som krönikör i Östersunds-Posten skrev jag för flera år sedan en krönika om person-PR och personligt varumärke. Den handlade om att alla är sitt eget varumärke och att vad vi säger, gör och hur vi ser ut präglar omgivningens syn på oss (ungefär). Några läsare hörde av sig och tyckte att krönikan var intressant. Begrepp som framtoning, personligt varumärke och person-PR var då mest PR-branschspecifikt kända uttryck.

Krönikan uppmärksammades av en journalist som i tryckt text i en av ortens tidningar menade att detta med att synas och ens begreppet person-PR bara var nys. Vi har ju alla fullt upp med att bara vara människor, menade journalisten.

Och kanske var det så en gång. Men spelplanen för det offentliga samtalet är nu helt förändrad, från nära nog monopol från några få röster från ett antal mediehus till färre mediehus men allt fler enskilda röster genom egna sociala mediekanaler. Idag är alla sin egen redaktion, bloggar, fotar, surfar och publicerar i en aldrig sinande ström. I denna ström behöver också den enskilde journalisten jobba med person-PR, personligt varumärke och sin framtoning. Som en illustration ser du här i bloggpostens huvud en bilddump från Östersunds-Postens webbupplaga kl 9.30 torsdagen den 11 september 2014. Här får vi se journalister i hjältepose, de som har uppdraget att intervjua och sända. Ett exempel så gott som något på dagens självklarhet: att vårda sin framtoning.

/andrea

 

 

Personligt varumärke på djupet

By | Okategoriserade | 6 630 kommentarer

Jag blev nyligen intervjuad tillsammans med Göran Adlén (som kallar sig trendspanare) och tre andra personer insatta i Personligt Varumärke. Djupet och bredden i begreppet personligt varumärke fångas av rapportförfattarna på Linnéuniversitetet, Karin Tydén och Pia Bergdahl. Titeln kan utmana både frälsta och skeptiker: ”This is the era of the personal brand: En studie om betydelsen av det personliga varumärket i professionella sammanhang i dagens samhälle”. Jag undrar om ditt personliga varumärke är möjligt att tratta ner i en slogan, tagline eller payoff? Mitt eget varumärke har visat sig att inte vara det. Rapporten är läsvärd och ger belägg för titeln. (På bilden ser du Karin Tydén.)

Supertalangerna och personligt varumärke

By | Okategoriserade | 6 662 kommentarer

Veckans Affärer gillar listor. Här rankar man 100 så kallade supertalanger. Jag gillar ordet, men är tveksam till kriterierna för att bli Veckans Affärers supertalang. En av kriterierna handlar om hur väl man byggt sitt personliga varumärke i offentligheten, som VA skriver. Jag saknar kriteriet: På vilket sätt gör supertalangen nytta för det omgivande samhället? Det är långt viktigare än att man är skicklig på att bygga ett personligt varumärke. Och starkast är när dessa två kriterier får samverka. Det är inte egocentrerade vinnarskallar världen behöver mer av, det är fler som tänker Tillsammans.

Övriga kriterier i VAs ranking är:

  • Kunskap: Expertkunskaper inom sitt område.
  • Prestation: Hur väl har talangen presterat hittills?
  • Drivkraft: Vilka hinder har övervunnits?
  • Trendkänslig: Hur väl använder och anpassar talangen sig till viktiga trender inom sitt område?

Om personligt varumärke

By | Okategoriserade | 10 095 kommentarer

Jag gillar den här lite torra 10-minuters intervjun om ledarskap, personligt varumärke och hur man kan använda mer av hela sin person i sin yrkesgärning (HarvardBusiness). Sammanfattningen är att

  • Skillnaden mellan företagets varumärke och ditt eget kan inte vara för stort.
  • Du vill att människor ska veta vad du står för och vad som är viktigt för dig.
  • Genom dina handlingar bygger du ditt personliga varumärke.

Detta synsätt kan gälla för företagsledare, mellanchefer och medarbetare i varje organisation, så enkelt och så eftersatt.