Etikett: Samuel Engelhart

  • Angered krokar arm med framtiden

    Möter Samuel Engelhart och Saida Charfi som jobbar för att utgöra tampen mellan Angeredsungdomars framtid och de nätverk i näringslivet som ger praktikplatser och jobb. Likt två båtar som glidit isär kan unga människor växa upp utan värdefulla nätverk medan näringslivet tuffat på utan intresse för eller kunskap om elevernas kapacitet, vilja och önskan. Men […]