service

Att jobba med varumärket är smart och omtänksamt

By | Okategoriserade | 7 635 kommentarer

Att bry sig om varumärket för den organisation eller det företag man jobbar på är att bry sig om sina medmänniskor. Att bry sig om hur man uppfattas är varken ängsligt eller fåfängt, att skaffa information om sitt varumärke är att få ett kvitto på att det man gör är rätt också ur betraktarens ögon, en viktig del i att arbeta med varumärket.

Denna syn delas dock inte av alla. Lars Berge skriver i SvD att han ser varumärkesarbete mer som propaganda. Och Catharina Törn, forskare i stadsomvandling menar i ETC att hon inte vill vara en del av staden som ett varumärke (tipstack till twitter.com/thomashelgeson).

Jag ser det som en service till omvärlden att människor med koppling till en plats eller en organisation är tydliga med vad varumärket står för. Den organisation som säger sig inte vilja vara ett varumärke vittnar om en okunskap om innehållet i detta begrepp. Vi kan gärna översätta begreppet varumärke till rykte eller framtoning, beroende på situation och syfte.

Ett varumärke är det samlade intryck människor har av en organisation, en tjänst, en stad och ett land. Varje varumärke har ett värde som förtjänas att tas om hand, förvaltas och förädlas. Att jobba med sitt varumärke är en ledningsfråga och detta börjar bli en självklarhet för de allra flesta. Också städer. /andrea

 

Också skolan är ett varumärke

By | Okategoriserade | 10 212 kommentarer

Begrepp som varumärke och marknadsföring är traditionellt kommersiellt belastade begrepp. Att lyfta in dessa i skolans värld kan leda till en viss begreppsförvirring, men tills dess att begreppsfloran utvecklats får vi leva med denna avighet. Jag anser att den skola som utvecklar sitt varumärke och vårdar sitt rykte visar omtanke om nya och befintliga elever, sin personal och övriga samhället. Ingen vill väl gå på en skola med dåligt rykte? Inte heller jobba där och än mindre få sin examen därifrån.

Konkurrens finns överallt i samhället, också i skolans värld. Detta är väl ingen nyhet för dig som själv gått i skolan åren med det relativa betygssystemet? Varje elev var då varandras konkurrenter, en grogrund som inte gav så mycket samspel och samverkan. ”Tyvärr kan du inte få en femma även om du är värd det, för vi kan bara ge två femmor i den här klassen och ger jag dig en femma måste nå´n annan få en etta för att väga upp medel, och det vill du väl inte…”

Idag kanske eleverna samarbetar bättre, medan hela skolor sinsemellan konkurrerar med varandra. Förhoppningsvis lyckas skolor med den högsta kvaliteten i konkurrensen också attrahera flest elever. Fast det är inte säkert. Om de bästa skolorna består av ledare och personal utan varumärkeskompetens eller saknar intresserade av att marknadsföra sin egen skola och arbetsplats, kan detta göra att eleverna av ren okunskap väljer bort just denna skola.

Anledningarna till att också skolan behöver jobba med sitt varumärke, sitt rykte är flera. I första hand handlar det om service och en ärlig och uppriktig attityd: Våra elever behöver oss och vi behöver våra elever, därför behöver vi ge oss till känna. /Andrea