Kommunikation, ledarskap & utbildningar sedan 2005

Andrea Hartmann Jovell • Föreläsare, konsult & moderator

Du får kommunikation som skapar förståelse, engagemang och framgång. Mer spot on och mindre katten runt het gröt. Vill du stärka din verksamhet och företagande, utveckla dig, dina chefer och medarbetare, kanske utveckla svensk besöksnäring? 

Jag jobbar gärna med dig. Jag är rådgivare och utbildare och har drivit fram en PR-byrå från noll till tio anställda, jobbat som kommunikationschef och marknadschef för Göteborg & Co, grundat Mingelskolan samt skrivit
boken Framtoning, en handbok i kommunikation.

Med kommunikation, ledarskap och resultat i fokus.

Moderator

Boka moderator till konferensen! Jag ser till att talarna kommer till sin rätt och ni skapar minnesvärda upplevelser. Boka också inspirerande föreläsningar om kommunikationens möjligheter för chefer och arbetsgrupper. Det blir dråpliga stories, teori & praktik med kroppsspråk och retorik. (Foto: www.liljesvard.weebly.com)

Konsult och rådgivare

Ni vill mer – kanske söker ni kompetens med driv och kraft för kommunikation, verksamhetsutveckling, påverkansarbete, uppmärksamhet, platsutveckling eller en sund och stark företagskultur?

Din stil som ledare i möten

Du får svart på vitt: en varm och konstruktiv återkoppling, praktisk träning och en personlig checklista som ger dig resultaten du vill uppnå. Allt baserat på en analys av DIN STIL SOM LEDARE i möte med ledningsgruppen, arbetsteamet eller i framträdande.

I gott sällskap av fantastiska uppdragsgivare.

...och många fler
Tack Andrea för ett engagerande föredrag. Deltagarna var mycket inspirerade speciellt över ”din plats” syfte och platsens raison d´être som går långt utanför den egna spelplanen. Du och jag har haft många samtal som givit mig mycket nya tankar. Även denna gång vidgade du perspektiven.
Michael Persson Gripkow
Kursansvarig Place Branding Berghs
Att arbeta med Andrea gav absolut framgång i affärerna. Andrea har bidragit till nya beteenden, nya sätt att tänka och verktyg som fungerar. Vi behövde förnya vår kultur och viljan att samarbeta i ledningsgruppen och hela företaget, hon designade och ledde vår kulturresa. Andrea får mina varmaste rekommendationer.
Magnus Tornerhjelm
VD på Geodis – A worldwide Transport and Logistics leader

Är du min nästa uppdragsgivare?

Välkommen att höra av dig så får jag höra mer om dina önskemål. Vi kan också prata om hur just du kan ha glädje av att jobba med kommunikation som verktyg för utveckling.