Driv projekt med hjälp av EU-finansiering

December 22, 2022

Publicerad 15 dec 2022, foretagarna.se/nyheter/vastra-gotaland

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden och socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap. Västsverige bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige. Andrea Hartmann Jovell är näringslivets representant för partnerskapet för strukturfonderna i Västra Götaland och delar med sig av tips kring hur man som företagare kan göra för att ta del av utvecklingsmedel via fonderna.

Andrea Hartmann Jovell är näringslivets representant för partnerskapet för strukturfonderna i Västra Götaland.

Sverige betalar en medlemsavgift till EU, en tredjedel kommer tillbaka i form av utvecklingsmedel via strukturfonderna. Att driva projekt med hjälp av EU-finansiering kan hjälpa företagare att stå emot dåliga tider, skapa nätverk och nya marknader och utveckla produkter och tjänster.

– Vill du som företagare ha tillgång till sånt som nätverk och kunskapshöjande aktiviteter för att utveckla verksamheter och idéer? Bra, du behövs. Både idéer och verksamheter är ju företagare bra på och vill man få tillgång till utvecklingsmedel kan dessa fonder vara en väg, säger Andrea Hartmann Jovell.

Vad finns det för pengar att ta del av för företagare?

–  Det finns flera olika fonder, de två som jag är med och tar beslut kring är Regionalfonden

Västsverige och socialfonden (ESF+) för Västsverige.  Särskilt duktiga handläggare är anställda som kan allt om regler, men enligt mig finns det i dessa två fonder runt 200 mkr per år i sju år, över 1,3 miljarder kronor. Och det är bra om de pengarna kan göra nytta där det är tänkt, alltså hos och för företagen.

Hur enkelt är det att ta del av pengarna?

– Ryktet om byråkrati och krångel kan skrämma bort goda idéer så mitt tips är att inte låta sig avskräckas av nya ord, specifika datum eller ansökningshandlingar. Företag kan medverka i att utveckla projekt och delta.

Hur går processen till?

– För det första, spana på utlysningar på fondernas webbplatser. Utlysningar betyder att det är öppet för att lämna in sin ansökan. För det andra ,inventera vilka idéer och utvecklingsambitioner ni går och bär på och har snappat upp att flera skulle vilja vara med om. Det gäller att skaffa kompisar, ett enskilt företag kan dessvärre inte söka. Vanligast söks projekten av branschorganisationer, science parks, högskola och universitet. Tanken är att dessa ska arbeta med och för företagen. För det tredje, ring en tjänstvillig handläggare och ställ konstiga frågor. Studera texter på webbplatserna och lär dig lingot: Ansökningsdatum, strukturfonder, Strukturfondspartnerskapet, motfinansiering, projektägare, utvärdering.

Vilka är dina bästa tips till företagare som vill ansöka om medel från fonderna?

– En enskild näringsidkare kan som sagt inte söka om projektmedel. Antingen tar ni hjälp av en duktig konsult som kan värdera er idé, hålla koll på datum och framställa själva ansökan. Eller så gör ni det själva i ert nätverk. Prata gärna med folk som redan fått projekt beviljade, fonderna har funnits över 20 år. Lyssna inte så mycket på de som säger att det är svårt, dåligt och omöjligt. Strukturfondsmedel (pengar från EU) är en grym möjlighet att skapa nya jobb, kompetensutveckla och framtidsrusta sin verksamhet tillsammans med andra företag.

När infaller nästa ansökningsperiod?

– Läser jag på Socialfonden, ESF+ så pågår det en ansökningsperiod just nu fram till den 20 mars. Tillväxtverket hanterar Regionalfonden och på deras sida står det att i programmet för Västsverige pågår det just nu fyra utlysningar inom Stärka innovationskapaciteten, Stärka kompetensen i Västsveriges näringsliv, Stärka cirkulär ekonomi samt främja förnybar energi i Västsverige.

Varför har du själv valt att engagera dig i strukturfonderna?

–Jag är själv företagare och brinner för nya företag och företagens utveckling. Jag tror att samhället utvecklas genom människor med handlingskraft och det har företagare. Pengarna ska skapa arbetstillfällen och hållbar tillväxt i företag i näringslivet. För mig är det självklart att lejonparten av dessa medel bör landa hos företagen. För varje miljon som företag inte är med och ansöker om kommer det finnas en kommun eller region som söker istället. Varför ta omvägen via det offentliga när det är företagen som skapar jobben? avslutar Andrea.

Länkar:

Västsveriges strukturfondsparnerskap

Plan för utlysningar i Västsverige

Projektexempel från Västsverige