“Jag vill bidra till att sprida kraft och glädje i yrkesrollen”

December 14, 2022

Publicerad på nyhetswebben för Sveriges Kommunikatörer: 9 dec 2022

Visste du att du kan en engagera dig ideellt i Sveriges Kommunikatörer? Vårt uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle – men vi kan inte göra det utan er alla som arbetar professionellt med kommunikation. Andrea Hartmann Jovell är egenföretagare och kommunikatör. Hon har precis tillträtt som koordinator för Sveriges Kommunikatörer i Västsverige.

Andrea arbetar som egenföretagare inom kommunikation, och har en lång bakgrund som ledare och chef. Hon har de senaste åren varit marknadschef och kommunikationschef på Göteborg & Co, ett helägt kommunalt bolag med ansvar för varumärket Göteborg mot besöksnäringen, nationellt och internationellt. Andrea har precis klivit ombord som kontaktperson i Västsverige för Sveriges Kommunikatörer, och har under sin karriär engagerat sig för att påverka samhället i positiv riktning.

– Jag ser kommunikation som ett starkt verktyg för att skapa värde i samhället. För mig betyder det rent konkret att hjälpa mina uppdragsgivare att se sin roll i en större helhet, och att genom kommunikation skapa positiv förändring. ---

Lär hela artikeln här.