Kommunikationsanalysen© – för dig som vill utveckla dina möten och föreläsningar 2023

October 13, 2022

Vi behöver alla träna våra framträdanden och att leda möten.

Att hjälpa andra personer att leda möten är ingen garanti för att du själv inte behöver träna mötesledning. Alla behöver vässa sig emellanåt. Men, handen på hjärtat, hur mycket feedback får du från deltagarna på mötet om hur de tyckte att du ledde själva mötet? Nähä nä, jag tänkte väl det. Alla rusade iväg till nya göranden och måsten.

Men lugn, det finns hjälp att få.

Du och jag träffas. Du berättar för mig om hur du ser på att leda möten eller hålla en föreläsning. Sedan följer jag med hem till ditt möte eller din föreläsning och speglar dig in action. Därefter träffas vi igen och du får återkoppling genom Kommunikationsanalysen© med personlig coaching.

Du kommer att upptäcka nya sidor i ditt sätt att leda möten. Du kommer att vässa sig, bli tydligare, mer engagerad, mer på resultatet.

Jag längtar redan!