Medlem i Talarföreningen

April 29, 2024

Jag är medlem i Talarföreningen. Här berättar jag mer om mitt yrkesliv som talare och moderator. "Andrea lever efter mottot att en inspirerande dialog driver framsteg och framgång medan gnäll förstör --- – Vi är genetisk programmerade att samlas kring det berättade ordet, precis som gemenskapen kring den brinnande brasan. Moderatorns roll blir även den allt viktigare. Antalet moderatorer har ökat enormt, att ställa ”vem som helst” som moderator blir inte bra, hävdar Andrea. Det är respektlöst mot yrkesrollen, talarna och framförallt för åhörarna. --- Talarföreningen och Sveriges Kommunikatörer är de viktigaste föreningarna för mig rent yrkesmässigt, hävdar hon." Läs gärna själva intervjun som Kenth Åkerman gjort: https://talarforeningen.se/intervju-pagar-andrea-hartmann-jovell/