Trygg och Säker, årets viktigaste mötesplats och konferens

October 13, 2022

Omvärlden har förändrats. Så också svenskt säkerhetsläge. Konferensen Trygg och Säker samlade under två dagar på Folkets Hus i Stockholm experter som alla jobbar för ett både tryggare och säkrare Sverige. Syftet var att bidra till ökad kunskap, nätverka och nya insikter.

Mitt uppdrag var att som moderator leda dagarna och moderera flera panelsamtal på detta tema.

Arrangör och uppdragsgivare Hexanova Media Group vänder sig med denna mötesplats till personer som jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor i det offentliga Sverige.

Medverkade gjorde bland andra Diplomat Jan Eliasson; journalist Janne Josefsson; jurist och författare Evin Cetin; lektor Jörgen Holmqvist, Försvarshögskolan; Kommunikationsdirektör Morgan Olofsson, MSB. Ur programmet:

"HUR BLIR SVERIGE ETT TRYGGT LAND FÖR ALLA?

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett
tryggare samhälle

Trygg och Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Här får du ta del av nyheter och ny nödvändig kunskap för att hålla dig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområde tillsammans med branschkollegor."

foto: www.liljesvard.weebly.com