Trygg och Säker, årets konferens med moderator Andrea Hartmann Jovell

December 12, 2023

På Trygg & Säker får du kunskapen och verktygen som underlättar din vardag. Årets program kommer belysa ämnen som social och situationell prevention, säkerhets- och trygghetsfrågor, terrorhotsnivån, korruption, IT-säkerhetsfrågor och cybersäkerhet och mycket mer! Läs mer om årets program här: https://tryggochsaker.se/program/ Ett axplock av dagarnas fantastiska föredragshållare: 

Säkerhetspolisen ger en lägesbild över Sveriges situation idag

Bilden av Sverige har förändrats och hotet mot vårt land med den. Starka krafter beskriver i dag Sverige som ett land fientligt inställt mot muslimer och islam, vilket i sin tur inneburit att vi särskilt pekas ut av våldsbejakande islamistisk extremism. Vad innebär hotet mot Sverige?

Av naturliga skäl läggs stort fokus på attentatshotet men vi får samtidigt inte tappa perspektivet om det bredare hotet mot vår demokrati. Vi ser hur konspirationsteorier och antistatliga budskap sprids i allt högre utsträckning. Hur använder våldsbejakande extremister sig av samma metoder som främmande makt för att öka splittringen i samhället?

Fredrik Hallström, Tillförordnad operativ chef, Säkerhetspolisen.

En rapport med trendspaning om våldsbejakande extremism

Hur ser dagsläget med anledning av det förhöjda terrorhotet samt situationen med de olika miljöerna inom våldsbejakande extremism ut idag?

Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

Jonas har också Regeringens uppdrag att leda Skolsäkerhetsutredningen som bl.a. syftar till att förebygga och öka skyddet mot skolattacker och grövre våldsdåd i skolan.